Musikläger i Strömbäck

Fredag 25 maj
16.30 Orkesterlägret börjar. Information, rumsfördelning
17.00 Middag
17.30 Spelning
19.00 Uteaktiviteter – Brännboll mm
19.30 Grillningen påbörjas
20.00 Kvällsfika runt grillen
22.00 God Natt!
23.00 Tystnad!

Lördag 26 maj
8.00-9.00 Frukost. Städa undan i de rum där det ska spelas
9.30 Spelning
11.30 Lunch
12.30 Spelning
_________________________________________________
13.30 Kompislägret börjar. Information, rumsfördelning för nyanlända
14.00 Samling utanför huvudentréen för kompislägret
17.00 Middag
18.00 Konsert i Aulan – lägerlåtar spelas!
19.00 Uteaktiviteter – Brännboll mm
19.30 Grillningen påbörjas
20.00 Kvällsfika runt grillen
23.00 Tystnad!

Söndag 27 maj
8.00-9.00 Frukost – Lägret avslutas med städning av sovsalarna!

Publicerad i Tidigare aktiviteter