Hem

Gå med i Umeå Suzukiförening – klicka här

Umeå Suzukiförening är en förening av och för de familjer vars barn undervisas enligt Suzukimetoden, med start i 5-6-års-åldern. Umeå Suzukiförening är en delförening i Svenska Suzukiförbundet, som i sin tur är en del av European Suzuki Association och International Suzuki Association (ISA). Det är ISA som genom de regionala och nationella förbunden står för utbildning av Suzukilärare och ackreditering av Suzukimetoden för olika instrument.

På lokal nivå är Umeå Suzukiförening ett stöd till lärarna och står för verksamhet utanför den ordinarie undervisningen som sätter guldkant på barnens spelande. Föreningen stödjer/anordnar läger, julfest, spelhelger med gästlärare och stöttar lärarnas fortbildning inom Suzukimetoden.

Själva musikundervisningen bedrivs av Umeå Kulturskola, som också sköter ansökan. Barnen har en enskild lektion och ett gruppundervisningstillfälle varje vecka.

I Umeå finns möjlighet att spela fiol, viola, cello, tvärflöjt, piano eller trumpet med Suzukimetoden. Vilka instrument som finns tillgängliga för nybörjare varierar från år till år.

Ansökan om Suzukiundervisning görs på våren hos Umeå Kulturskola

Senaste inlägg:

  • Årsmöte 28 februari - Välkommen till Umeå Suzukiförenings årsmöte tisdagen den 28 februari kl 17:30. Vi håller till i sal A2006 på Midgårdsskolan. Det kommer att finnas film och fika till barnen efter att deras lektioner är slut, i väntan på att årsmötet blir …

    Årsmöte 28 februari Läs mer »