Hem

UMS är en förening av och för de familjer vars barn undervisas enligt Suzukimetoden. UMS är en delförening i Svenska Suzukiförbundet.
Föreningen ordnar läger, julfest, spelhelger med gästlärare och stöttar lärarnas fortbildning inom Suzukimetoden.
Själva musikundervisningen bedrivs av kommunala musikskolan. Barnen har en enskild lektion och ett gruppundervisningstillfälle varje vecka.

I Umeå finns möjlighet att spela fiol, viola, cello, tvärflöjt, piano eller trumpet med Suzukimetoden.

Ansök om Suzukiundervisning hos Umeå Musikskola

Senaste inlägg: