Kontakt

e-post: suzukiumea@gmail.com

Styrelsen 2018
Ordförande: Johan Hultdin
Sekreterare: Sofia Elwér
Kassör: Joakim Sundkvist
Övriga ledamöter: Cecilia Isaksson, Christoffer Boman, Kristina Holmlund, Sara Lilliehorn

Lärarrepresentant: Eva Nilsson

Ansök om Suzukiundervisning hos Umeå Musikskola – Ansökan

Länk till lärare på Umeå Musikskola – Kontakt