Hem

UMS är en förening av och för de familjer vars barn undervisas enligt Suzukimetoden, med start i 5-6-års-åldern. UMS är en delförening i Svenska Suzukiförbundet.
Föreningen ordnar läger, julfest, spelhelger med gästlärare och stöttar lärarnas fortbildning inom Suzukimetoden.
Själva musikundervisningen bedrivs av Umeå Kulturskola. Barnen har en enskild lektion och ett gruppundervisningstillfälle varje vecka.

I Umeå finns möjlighet att spela fiol, viola, cello, tvärflöjt, piano eller trumpet med Suzukimetoden. Vilka instrument som finns tillgängliga för nybörjare varierar från år till år.

Ansökan om Suzukiundervisning görs på våren hos Umeå Kulturskola

Senaste inlägg: