Kontakt

e-post: suzukiumea@gmail.com

Styrelsen 2021
Ordförande: Anders Sturk Steinwall
Sekreterare: Jakob Forslund
Kassör: Jonas Engman
Övriga ledamöter och suppleanter: Sara Olivecrona, Mattias Fransson, Xin Zhao, Wen Kou.
Lärarrepresentant: Michaela Ottosson

Information om Suzukiundervisning och hur man ansöker hos Umeå kulturskola